slider

Terapia autyzmu

Jeśli poszukujecie Państwo pomocy przy terapii autyzmu, to serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do naszej placówki. Każdy rodzic przed rozpoczęciem tego typu terapii staje przed różnego rodzaju pytaniami i wątpliwościami. Pracownicy naszego centrum doradzą Państwu rodzaj terapii oraz odpowiednią metodę wsparcia, dostosowaną indywidualnie do potrzeb Waszego dziecka.

Przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem należy zdać sobie sprawę, że nie ma jednej, uniwersalnej metody terapii. Dzieci dotknięte tą przypadłością mogą mieć np. problemy z integrację sensoryczną. Autyzm to całe spektrum zaburzeń i każda osoba dotknięta tą przypadłością potrzebuje indywidualnego planu w terapii. Podstawą współpracy jest spersonalizowany plan wsparcia, który opracowujemy w oparciu o diagnozę funkcjonalną oraz indywidualną rozmowę z dzieckiem wraz z rodzicami lub opiekunami.

Celem naszego centrum jest pomoc w oswojeniu i ułatwieniu codziennego życia dzieciom dotkniętym autyzmem. Dzięki kuracji, dziecku łatwiej jest odnaleźć się w środowisku szkolnym, nawiązywać kontakty z rówieśnikami oraz komunikować się w otaczającym go świecie. Całą terapię dostosowujemy do potrzeb dziecka, jego rodziny oraz najbliższego otoczenia. Najczęściej stosuje się terapię behawioralną oraz tzw. podejście rozwojowe.

Terapia behawioralna we wsparciu dzieci z autyzmem

Jedną z najbardziej znanych kompleksowych metod wspierania dzieci z zaburzeniami autyzmu jest terapia behawioralna. Model pracy terapeutycznej opiera się na konsekwencji działań (nagroda, brak nagrody, kara itp.), a także odpowiednim modelowaniu (obserwację tego, co robią inni, a następnie ich naśladowanie). Celem tej metody jest zmiana zachowania dziecka w konkretnych sytuacjach społecznych, czyli wyeliminowanie zachowań niepożądanych, za które terapeuta nie daje nagrody oraz nagradzanie zachowań pożądanych, adekwatnych do sytuacji.

Zasady nagradzania i braku nagrody są ściśle określone przez terapeutę, podobnie jak zasady wyznaczania kolejnych celów w terapii. Terapia behawioralna powinna być prowadzona przez 40 godzin tygodniowo.

Podejście rozwojowe jako metoda terapii autyzmu

Podejście rozwojowe to druga z najczęściej stosowanych metod przy stosowaniu terapii autyzmu u dzieci. Zakłada ona, że wszystkie dzieci to aktywni uczniowie. Efekty nauki są zauważane w momencie, gdy podnosi się motywacja u dziecka. Uczą się one przez responsywny związek z terapeutą, który musi odczytywać i w odpowiedni sposób reagować na działania dziecka.

Dzieci z autyzmem uczą się poprzez aktywną interakcję z otoczeniem, którą umożliwiają mu spotkania z terapeutą, ale także ćwiczenia z rodzicami i innymi dziećmi. Celem terapii jest nauczenie dziecka samodzielnego działania, rozwiązywania prostych problemów bez udziału osób trzecich oraz aktywnego komunikowania z otoczeniem.

Bardzo dużą rolę w pracy z dzieckiem przy użyciu tej metody odgrywają rodzice, którzy muszą aktywnie uczestniczyć w treningach domowych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.