slider

Terapia autyzmu

Jeśli poszukujecie Państwo pomocy przy terapii autyzmu zapraszamy do zgłoszenia się do naszej placówki. Każdy rodzic przed rozpoczęciem tego typu terapii staje przed różnego rodzaju pytaniami i wątpliwościami. Pracownicy naszego centrum doradzą Państwu rodzaj terapii oraz odpowiednią metodę wsparcia dostosowaną indywidualnie do Waszego dziecka.

Przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem należy zdać sobie sprawę, że nie ma jednej, uniwersalnej metody terapii. Dzieci dotknięte tą przypadłością mogą mieć np. problemy z integrację sensoryczną. Autyzm to całe spektrum zaburzeń i każda osoba dotknięta tą przypadłością potrzebuje indywidualnego planu w terapii.  Podstawą współpracy jest spersonalizowany plan wsparcia. Taki właśnie plan opracowujemy w oparciu o diagnozę funkcjonalną oraz po rozmowie z dzieckiem i/lub jego rodzicami.

Celem naszego centrum jest pomoc w oswojeniu się i normalnym życiu dziecka dotkniętego autyzmem. Dzięki terapii dziecku łatwiej jest odnaleźć się w środowisku szkolnym, nawiązywać kontakty z rówieśnikami i komunikować się w otaczającym go świecie. Całą terapię dostosowujemy do potrzeb dziecka, ale także całej jego rodziny i najbliższego otoczenia. 

 

Terapia behawioralna

Jedną z najbardziej znanych kompleksowych metod wspierania dzieci z zaburzeniami autyzmu jest terapia behawioralna. Model pracy terapeutycznej opiera się na konsekwencji działań (nagroda, brak nagrody, kara), a także odpowiednim modelowaniu (obserwację tego, co robią inni, a następnie ich naśladowanie). Celem tej metody jest zmiana zachowania dziecka w konkretnych sytuacjach społecznych, czyli wyeliminowanie zachowań niepożądanych, za które terapeuta nie daje nagrody oraz nagradzanie zachowań pożądanych, adekwatnych do sytuacji.

Zasady nagradzania i braku nagrody są ściśle określone przez terapeutę, podobnie jak zasady wyznaczania kolejnych celów w terapii. Terapia behawioralna powinna być prowadzona przez 40 godzin tygodniowo. 

 

Podejście rozwojowe

Podejście rozwojowe to druga z najczęściej stosowanych metod przy stosowaniu terapii autyzmu u dzieci. Zakłada ona, że wszystkie dzieci to aktywni uczniowie. Efekty nauki są zauważane w momencie, gdy podnosi się motywacja dziecka. Uczą się one przez responsywny związek z terapeutą, który musi odczytywać i w odpowiedni sposób reagować na działania dziecka. 

Dzieci z autyzmem uczą się poprzez aktywną interakcję z otoczeniem, którą umożliwiają mu spotkania z terapeutą, ale także ćwiczenia z rodzicami i innymi dziećmi. Celem terapii jest nauczenie dziecka samodzielnego działania, rozwiązywania prostych problemów bez udziału osób trzecich oraz aktywnego komunikowania z otoczeniem.

Bardzo dużą rolę w pracy z dzieckiem przy użyciu tej metody odgrywają rodzice, którzy muszą aktywnie uczestniczyć w treningach z dzieckiem w domu.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.