slider

Na czym polega integracja sensoryczna?

W każdej minucie życia do układu nerwowego człowieka dociera wiele bodźców zewnętrznych, które są odbierane za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku, czucia głębokiego (receptorów proprioceptywnych) oraz równowagi (receptorów przedsionkowych). Za ich prawidłową interpretację odpowiada tzw. integracja sensoryczna. Integracja sensoryczna pozwala na prawidłowe odczytywanie informacji docierających z zewnątrz oraz umożliwia reagowanie adekwatne do zaistniałych sytuacji. Jest procesem, który zachodzi w układzie nerwowym poza świadomością człowieka i towarzyszy mu do końca życia.

Co istotne, integracja sensoryczna rozwija się u dzieci już w okresie płodowym aż do siódmego/ósmego roku życia. Najbardziej intensywnie kształtuje się natomiast do trzeciego roku życia, dlatego to w tym okresie rodzice szczególnie powinni obserwować zachowania swoich dzieci, oceniając ich prawidłowe reakcje na odbierane bodźce. Niekiedy jednak zdarza się tak, że u niektórych dzieci występują problemy z ich prawidłowym odbiorem oraz interpretacją przekazywanych przez nie informacji. W takich przypadkach konieczna bywa terapia metodą integracji sensorycznej (SI). Sprawdź, na czym ona dokładnie polega oraz do kogo jest kierowana.

Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej przejawiają się brakiem umiejętności interpretacji odbieranych bodźców i zwykle wywołują agresję, stres i strach przed nowymi doznaniami. Dzieci zmagające się z takimi zaburzeniami mogą miewać problemy z reakcjami na ból i zimno, brakiem koncentracji oraz z obniżoną bądź nadmierną aktywnością ruchową. Nieprawidłowa integracja procesów sensorycznych jest także często przyczyną zaburzeń mowy, które utrudniają codzienną komunikację i nawiązywanie relacji społecznych. W przypadku zauważenia powyższych objawów koniecznie trzeba udać się do specjalisty, który postawi diagnozę lub zleci wykonanie specjalistycznych badań. Przy diagnozowaniu zaburzeń wykorzystywane są metody Testów Integracji Sensorycznej (SCSIT), Testów Praksji (SIPT) oraz próby kliniczne.

Jak przebiega terapia zaburzeń integracji sensorycznej?

W naszych gabinetach SENSORIUM postawienie diagnozy odnośnie zaburzeń w integracji procesów sensorycznych przebiega zazwyczaj w trakcie trzech spotkań. Na pierwszym z nich przeprowadzane są badania kwestionariuszowe i wywiady z rodzicami, na drugim odbywają się spotkania z dziećmi, z kolei na trzecim analizowane są wyniki zebranych podczas obserwacji informacji. Po postawieniu diagnozy do każdego dziecka dobierana jest indywidualna terapia, która bardziej przypomina zabawę niż formę leczenia. W jej trakcie dziecku dostarczane są odpowiednie doznania zmysłowe usprawniające działanie jego systemu nerwowego. Do tego celu wykorzystywane są specjalne narzędzia takie jak: sensoryczne zabawki czy sprzęty gimnastyczne, stymulujące pracę narządów zmysłu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.