slider

Dlaczego terapia sensoryczna ma tak szerokie spektrum działania?

W pierwszych latach życia człowieka zmysły doświadczają nieprawdopodobnej ilości bodźców. Żeby zorientować się w otaczającej rzeczywistości, umysł musi prawidłowo łączyć i porządkować rozmaite wrażenia. Proces ten nosi miano integracji sensorycznej. Czasem zdarza się, że nie przebiega on prawidłowo. Co może o tym świadczyć? Na przykład problemy z mową, trudności z koncentracją czy ogólna ospałość bądź nadwrażliwość na pewne bodźce. Jest to dość duży problem, ponieważ nieprawidłowa integracja sensoryczna czyni problematycznym codzienne funkcjonowanie. Na szczęście jednak dzięki odpowiedniej terapii można poprawić sposób przetwarzania wrażeń zmysłowych.

Wszechstronność terapii sensorycznej

Ponieważ terapia sensoryczna wiąże się z wszystkimi zmysłami, a nie tylko z jednym czy z dwoma, ma ona niezwykle szerokie spektrum działania. Jej celem nie jest bowiem poprawa funkcjonowania jakiegoś szczególnego aparatu, na przykład słuchowego bądź wzrokowego, tylko usprawnienie syntezy wszystkich informacji, jakie docierają do mózgu.  

Zaletą terapii sensorycznej jest to, iż jest ona oparta na ruchu fizycznym, a więc na aktywności, podczas której dziecko może mieć styczność z bardzo różnorodnymi wrażeniami zmysłowymi. Zadaniem terapeuty jest dostarczyć w trakcie ćwiczeń akurat tych bodźców, na które dziecko wykazuje największe zapotrzebowanie. Mogą być one zarówno słuchowe, jak i wzrokowe, dotykowe, smakowe czy węchowe. W ten sposób stymuluje się mózg do pracy.

Jak widać, założenie terapii sensorycznej zasadza się na tym, że umysł i ciało nie mają odrębnego charakteru, tylko są ze sobą powiązane. Aktywność ruchowa wspomaga pracę mózgu, a prawidłowa synteza zmysłów przez umysł skutkuje zwiększoną sprawnością fizyczną. Również dlatego terapia sensoryczna ma tak szerokie spektrum działania. Jej domeną nie jest tylko ciało lub tylko aktywność umysłowa, lecz funkcjonowanie człowieka jako złożona całość. Jest to ważne szczególnie w przypadku dzieci, które, żeby prawidłowo się rozwijać, nie mogą się obyć ani bez ruchu, ani bez gimnastyki umysłowej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.