Terapia autyzmu

Terapeuci SENSORIUM, w oparciu o wywiad wstępny i diagnozę funkcjonalną, opracowują indywidualny program terapeutyczny. Specjalizujemy się głównie w terapii osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Indywidualny program łączy wiele różnych podejść terapeutycznych, jest spójny w swoich założeniach dla każdej formy terapii, co pozwala ukierunkować działania wszystkich terapeutów na konkretne cele w obszarze potencjału rozwojowego.

Cele terapii realizowane są w trakcie różnych form zajęć terapeutycznych, które z racji przyjętej i znanej rodzicom terminologii określamy jako:

 • terapia SI (integracji sensorycznej)

 • terapia ręki

 • terapia logopedyczna

 • terapia zaburzeń jedzenia

 • terapia psycho-pedagogiczna – ogólnorozwojowa

 • arteterapia, sensoryczna plastyka

 • choreoterapia

 • muzykoterapia

 • terapia zajęciowa

 • aromaterapia

Różnego rodzaju treningi:

 • Trening Umiejętności Społecznych

 • Trening Teorii Umysłu

 • Trening Samoobsługowy

 • Trening Komunikacji Społecznej

 • Trening Uwagi Słuchowej

 

Coraz częstsze pytania i prośby rodziców, dotyczące aromaterapii i bardzo obiecujących badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, doprowadziły do zaimplementowania tej formy odddziałąywania na zmysły dzieci ze spektrum autyzmu.

 

 

Na polu aromaterapii SENSORIUM współpracuje z warszawskich Instytutem Naturalnej Aromaterapii.

Współczesna aromaterapia wpływa na rozwój dziecka, zachowanie, koncentrację, zdolności poznawcze, możliwości uczenia się, wyobraźnię, aż po uspokojenie, poprawę komfort snu, czy ograniczenie zachowań agresywnych i napadów złości.

Aromaterapia stanowi uzupełnienie kompleksowego programu Integracji Sensorycznej poprzez działanie na zmysł węchu i bodźce dotykowe przy wykorzystaniu technik masażu z dodatkiem wybranych terapeutycznych olejków eterycznych. Dziś przenosimy do ośrodków SENSORIUM doświadczenia terapii z olejkami eterycznymi i prezentujemy pionierski program kompleksowej pracy z dziećmi z najróżniejszymi zaburzeniami psychoruchowymi.

PODSTAWOWE WSKAZANIA DO AROMATERAPII:
* dzieci z autyzmem,
* dzieci z zespołem Aspergera,
* dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
* dzieci z zaburzeniami uwagi (ADD),
* dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Kiedy zbadano drogę sygnałów węchowych w układzie nerwowym okazało się, że docierają one nie tylko do kory mózgowej, będącej swoistym „siedliskiem świadomości”, lecz także obszarów mózgu związanych z odczuwaniem emocji i zapamiętywaniem, czyli do układu limbicznego. W dużej mierze odpowiada on za wprowadzenie i utrzymanie naszego ciała w stanie gotowości do działania. Zastosowanie odpowiednich zapachów może więc dopomóc w regulacji procesów pobudzenia i hamowania w ośrodkowym układzie nerwowym. Wiedza, że zapach może wpływać na nasze zachowanie, daje nam możliwość wykorzystania jej w pracy z dziećmi.

Aromaterapia wpływa na uczenie się i zapamiętywanie, bo są one najefektywniejsze wówczas, gdy wydają są przyjemne i interesujące dla dziecka. Jedna z głównych reguł teorii integracji sensorycznej mówi, że pomiędzy układami zmysłowymi istnieją wzajemne powiązania. Stosując olejki eteryczne w aromaterapii z dziećmi autystycznymi możemy osiągnąć poprawę ich funkcjonowania, wpływać na ich nastrój, lepszy sen i ograniczać zachowania agresywne. 

Jest to bezcenna informacja dla rodziców, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi własnych pociech. Należy pamiętać, że w efektywnej aromaterapii kluczowe jest wykorzystanie prawdziwych, 100% czystych olejków eterycznych klasy terapeutycznej.

 

Literatura: Aromaterapia w zaburzeniach psychoruchowych
 

instytutaroma.pl/single-post/Czy-olejki-eteryczne-moga-pomagac-autystycznym-dzieciom
ros.edu.pl/images/roczniki/archive/pp_2010_035.pdf
instytutaroma.pl/single-post/Aromaterapia-w-leczeniu-autyzmu
instytutaroma.pl/single-post/TOP-10-olejkow-eterycznych-dla-autystow
Cunninghan C.: Dzieci z Zespołem Downa, WSiP, Warszawa 1992
Miosga L.: Pomóż mi być. Komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową. Oficyna Wydawnicza„Impuls”, Kraków, 2006
Wiszniakowska-Zielińska N.: Kreatywna psychopedagogika. Psychologia twórczego nauczania. Podręcznik naukowo-metodyczny, Mińsk, 1995

 

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.