Języki obce w Centrum Terapii Nowoczesnej SENSORIUM

Idea i podstawy metodologii nauczania

Ideą i myślą przewodnią zajęć prowadzonych w pracowni językowej POP IN, działającej przy SENSORIUM, jest nauczanie języka obcego w sposób przyjazny i absolutnie bezstresowy. Największym wrogiem skutecznego przyswajania treści językowych jest obawa i stres związany z porażką. Dzięki innowacyjnej metodologii prowadzenia zajęć oraz wprowadzaniu uczących się w sytuacje wykreowane przez prowadzących spotkania native-speakerów, przyswajanie języka staje się procesem podświadomym, wymuszonym przez okoliczności, a więc przebiegającym w wielu aspektach naturalnie.

Pracownia językowa POP IN jest w pełni interaktywna i multimedialna. To jedna z nielicznych w Warszawie pracownia wyposażona w stanowiska słuchawkowe i mikrofonowe, pozwalające na pracę nad głosem i wymowę, bezpośredni i indywidualny kontakt z lektorem, pracę w parach i/lub grupach, oraz angażowanie do procesu dydaktycznego najnowocześniejszych narzędzi metodycznych.

POP IN proponuje Państwu współpracę w zakresie organizacji zajęć z języka obcego, prowadzonych przez native speakerów tego języka. W ofercie mamy specjalne programy dla dzieci najmłodszych, specjalistyczne kursy egzaminacyjne, zajęcia dla korporacji i instytucji, oraz profesjonalne treningi komunikatywności. Nie proponujemy kolejnych, zwyczajnych, pospolitych zajęć, które niewiele wnoszą do ogólnego rozwoju człowieka. Naszym celem nie jest typowe, szkolne nauczanie, ale uświadomienie małym i młodym ludziom istnienia osób i sytuacji, gdzie komunikacja werbalna wymaga użycia języka obcego. Jest to metodycznie sprawdzone i od kilku dekad z powodzeniem stosowane w krajach skandynawskich podejście holistyczne, które sprawia, że nawet osoba dorosła przyswaja język i jego strukturę znacznie szybciej i sprawniej niż podczas świadomej nauki w sytuacjach klasowych.


Nasi native speakerzy to wysoko wykwalifikowani nauczyciele i lektorzy brytyjscy i amerykańscy, specjalizujący się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, mający odpowiednie podejście i predyspozycje, czyli tacy, przy których uczeń czuje się pewnie i z zainteresowaniem chłonie przekazywany materiał. Większość z nich to byli bądź obecni pracownicy renomowanych sieci szkół brytyjskich na świecie. Niezależnie jednak od dotychczasowej kariery każdy lektor jest oceniany przez naszych metodyków, a jego zajęcia są regularnie hospitowane. Dlatego właśnie nasi uczniowie osiągają zamierzony cel znacznie szybciej i łatwiej. Współpraca naszych metodyków z lektorami brytyjskimi, ich dogłębna znajomość problemów związanych z nakładaniem się struktur języka ojczystego na język obcy, dokładnie dobrane narzędzia metodyczne i wymiana wspólnych doświadczeń sprawiają, że proces akwizycji językowej przebiega bez zakłóceń i stresu, który często uniemożliwia świadomą naukę języków obcych.

Jako jedna z nielicznych, a być może nawet jedyna taka placówka w Warszawie, organizujemy naukę języka angielskiego dla dzieci dysfunkcyjnych. Nasi metodycy we współpracy z zespołem psychologów analizują rozwój psychofizyczny dziecka w stosunku do normy wiekowej, instruują lektorów, jak należy usprawniać dziecko w zakresie koordynacji psycho-motorycznej, treningu uwagi, nauki pisania i czytania, czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, a także wspomagają kształcenie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Biorąc pod uwagę ideę przedsięwzięcia, przygotowaniem programu nauczania, doborem pomocy, nadzorem metodycznym i hospitowaniem zajęć zajmują się tylko i wyłącznie nasi wykwalifikowani językoznawcy i metodycy. Oni też, na dalszych etapach, dla bardziej zaawansowanych uczniów prowadzą specjalne zajęcia, które pozwalają radzić sobie z problemem interferencji językowej (nakładanie się struktur języka ojczystego na angielski). Wszystko po to, żeby dawać absolutną gwarancję merytorycznego poziomu zajęć i wyeliminować jakiekolwiek zastrzeżenia wobec naszych lektorów.

 

  Skrócony wykaz najważniejszych informacji:

  • zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach do 6 osób
  • zajęcia odbywają się w terminie dogodnym dla Państwa
  • bardzo niski miesięczny koszt zajęć i opieki metodycznej nad grupą
  • wszelkie pomoce merytoryczne, program dydaktyczny oraz nadzór metodyczny leżą w gestii naszej placówki
  • pełne wsparcie specjalnej ścieżki językowej w ramach Metody Tomatisa (Language Integration)
  • native speakerzy i lektorzy szkół językowych
  • dzieci, młodzież i dorośli oraz kursy rodzinne
  • wszystkie poziomy zaawansowania
  • multimedialna pracownia językowa
  • w pełni interaktywne środowisko językowe

 


Metoda Tomatisa a języki obce

Do przyspieszenie i utrwalenia efektów, pracownia językowa POP IN wykorzystuje elementy Metody Tomatisa, głównie te związane z integracją językową. Innowacyjne rozwiązania stosowane w Metodzie Tomatisa pozwalają na przetwarzanie dźwięków w sposób charakterystyczny dla parametrów akustycznych danego języka. W praktyce oznacza to, że ucho ludzkie adaptuje się i wyczula na rytm i melodię języka obcego. Dzięki temu nauka języka staje się bardziej efektywna i znacznie łatwiejsza niż prowadzona metodami tradycyjnymi. Dlatego w naszym gabinecie wykorzystuje się osiągnięcia Tomatisa na polu nauczania języków obcych i stosuje się je z ogromnym powodzeniem na zajęciach indywidualnych jak i grupowych.